mehmet mem 15 Takipçi | 1 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (45)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (15)

Simple Present Tense-Geniş Zaman, Açıklamalı Örnek Cümleler

2010-04-26 13:09:00


 

simple present tense SIMPLE PRESENT TENSE / GENİŞ ZAMAN


a. Doğa gerçekleri ve atasözlerinden bahsederken kullanılır.
Example / Örnek:
&It snows. (Kar yağar.)
&It rains. (Yağmur yağar.)
&Water boils. (Su kaynar.)

b. Alışkanlıklardan bahsederken kullanılır.
Example / Örnek:
&I get up early in the mornings. (Sabahları erken kalkarım.)
&I brush my teeth everyday. (Her gün dişlerimi firçalarım.)
&I go to cinema once in a week. (Haftada bir defa sinemaya giderim.)
c. Genel durumlardan bahsederken kullanılır.
Example / Örnek:
&I like animals.(Hayvanları severim.)
&I listen to music. (Müzik dinlerim.)
&He loves cooking. (O, yemek yapmaktan hoşlanır.)
d. Önceden planlanmış eylemlerin anlatımında kullanılır.
Example / Örnek:
&The plane leaves for New York at 19.00. ( New York uçağı 19:00'da ayrılıyor.)
&The train leaves at 10:30 in the morning. (Tren sabahleyin 10:30'da ayrılıyor.)
&The bus comes at 14:00 in the afternoon. (Otobüs öğlen 14:00'de gelir.)

1. BÖLÜM:

simple present tense
SENTENCE STRUCTURE / CÜMLE YAPISI
1. Positive Sentence / Olumlu Cümle:
Özne ve hemen ardından yüklem ve cümlenin devamı gelir.
Example / Örnek:
&I speak English. (Ben İngilizce konuşurum.)
&You like books. (Sen kitapları seversin.)
&We study a lot. (Biz çok ders çalışırız.)

Fakat tekil 3. şahıslarda He, She ve It'de yüklem -s takısı alır.
Example / Örnek:
&He drinks coffee. (O, kahve içer.)
&She likes books. (O, kitapları sever.)
&It barks a lot at nights. (O, akşamları çok fazla havlar.)

Ancak sonu sh, ch, ss, x ile biten fiiller, buna ilave olarak do ve go fiili -es takısı alır.
Example / Örnek:
&He brushes his hair. (O, saçını tarar.)
&She kisses her children. (O, çocuklarını öper.)
&He fixes cars. (O, arabaları tamir eder.)
&He does his homework. (O, ödevini yapar.)
&She goes home after school. (O, okuldan sonra eve gider.)

2. Negative Sentence / Olumsuz Cümle:

Olumsuz cümlelerde “do” yardımcı fiili ve “not” kullanılır. Not, ‘değil' manasına gelir.
Example / Örnek:
&They do not like books. (Onlar kitapları sevmezler.)
&We don't like cooking. (Biz yemek yapmayı sevmeyiz.)
&You don't go to school on Sundays. (Pazar günleri sen okula gitmezsin.)

“Do not” kısaca “don't” olarak da yazılıp okunabilir.
Example / Örnek:
&They don't work at weekends. (Onlar hafta sonları çalışmaz.)

Fakat “He, She ve It” zamirlerinde yardımci fiil “does” olur. Ve fiildeki” -s, -es ya da -ies” takıları kalkar. Nedeni “do” yardımcı fiilinin ek alarak zaten “does” olmasıdır.
Example /Örnek:
&It does not snow in summer. (Yazın kar yağmaz.)
&She does not go to work at weekends. (O, hafta sonları işe gitmez.)
&He does not like apple. (O, elma sevmez.)“Does not” kısaca “doesn't” olarak da yazılıp okunabilir.
Example /Örnek:
She doesn't work at weekends. (O, hafta sonları çalışmaz.)

55958
0
0
Yorum Yaz